Respirátor FFP2 100ks (1 ks 9,90 Kč) Certifikace dle norem EU

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Samostatně balená filtrační polomaska 100ks proti částicím EN 149:2001+A1:2009 s filtrační třídou FFP2 určena k jednorázovému použití. Slouží k ochraně dýchacích orgánů uživatele proti pevným a kapalným aerosolům bez obsahu olejů. Antivirový respirátor s filtrační třídou FFP2 zachycuje více než 95 % virů bakterií, prachových, pylových i smogových částic.

Výrobce prohlašuje, že vlastnosti výše uvedeného výrobku splňují všechny normy v souladu ustanovením EU 2016/425 požadavky stanovené zákonem, použitými normami, a že tento výrobek je pro určený účel použití bezpečný, účinný a zdravotně nezávadný, dle odstavce II. Evropské normy EN 149:2001+A1:2009.

Certifikát, Prohlášení o shodě, Technický list a Návod k použití

990,00 Kč